Kiến thức về ngọc

Theo quan niệm của Phật Giáo, Đức Phật luôn yêu thương tất cả chúng sinh, ngài luôn khoan dung, độ lượng với tất cả mọi người. Trong phong thủy, P...

10/07/2019

BẠN CÓ BIẾT 10 báu vật quý giá được chôn cất trong lăng mộ của Từ Hy Thái hậu, có bao nhiêu báu vật bằng ngọc? Hãy cùng #NGOCTHIENG tìm hiểu.. ...

10/07/2019

Từ Hy Thái hậu được xưng là một trong hai người phụ nữ không chỉ nắm giữ quyền lực cao nhất mà còn nắm giữ rất nhiều báu vật quý giá của Trung Hoa...

10/07/2019